اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از روند توزیع کود در انبار سازمانی خبر داد. علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود: به منظور بررسی روند تخلیه و بارگیری کودهای شیمیایی به مقاصد هدف بازدیدی از سوی مدیریت و حراست استان مورخ یک مرداد ماه 1401 انجام پذیرفت.