اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از حمل و توزیع 75 تن کود شیمیایی به شهرستان گرمه در تیر 1401 خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب افزود کل این حمل مربوط به کود اوره می باشد.