اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از ارسال 6 نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در تیر ماه سال جاری خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد از این تعداد 2 نمونه مربوط به کود اوره پتروشیمی خراسان، 2 نمونه مربوط به کود سولفات پتاسیم پودری پتروشیمی ارومیه و  2 نمونه مربوط به سولفات پتاسیم گرانوله شرکت صنعت پتاس آسیا می باشد.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/