اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از حمل و توزیع 593 تن انواع کود شیمیایی یارانه دار به شهرستان خوی در تیر ماه 1401 خبر داد. علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود از این مقدار 553 تن مربوط به کود اوره، 22.5 تن مربوط به کود سوپرفسفات تریپل و 17/5 تن مربوط به کود سولفات پتاسیم می باشد.