اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:فروش و توزیع کود به کارگزاران  در تیر ماه، 1303 تن انواع کود تحویل به عاملین  در سطح شهرستانهای استان که 323 تن آن مستقیما از مبادی  به انبارهای کارگزاران ارسال شده است.