اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از تخصیص اعتبارات لازم جهت پرداخت کارمزد کارگزاران استان قزوین خبرداد.

عباس رسولی ابراز کرد: در بودجه سال 1401 تدابیر لازم جهت تأمین اعتبار مورد نیاز در خصـوص پرداخت کارمزد فروش کود شـیمیایی کارگزاران استان پیش بینی شده است؛ از این رو مقدار 15 میلیارد ریال به این استان تخصیص یافته است.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/