اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: در جهت تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان همدان، در تیرماه سالجاری، چهار هزار و 651 تن انواع کود شیمیایی شامل سه هزار و 398 تن کود شیمیایی اوره، هزار و 126 تن فسفاته  و 128 تن کود شیمیایی پتاسه از مبادی و انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، به مقصد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان های اسدآباد، بهار، تویسرکان، درگزین، رزن، فامنین، کبودرآهنگ، ملایر، نهاوند و همدان حمل و در انبار این کارگزاران تخلیه شده است.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/