اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی امورماشین آلات وادوات کشاورزی:

 

آقای مهندس آزاد حیدری، کارشناس معین استان همدان بر اساس درخواست مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی استان همدان ، نواقص دستگاه الواتور را بررسی نمود و گزارش مربوطه را ارائه کرد.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/