اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد: در تیر ماه سالجاری مقدار 266 تن انواع کود شیمیایی شامل 51 تن کود شیمیایی اوره، 165 تن فسفاته، و 50 تن کود شیمیایی پتاسه از مبادی و مبداء انبار مرکزی شرکت، به مقصد کارگزاران شهرستان بهار حمل و در انبار این کارگزاران تخلیه شده است تا بر اساس سامانه پهنه بندی و صدور حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/