اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان افزود:

با توجه به اینکه تدارک و تامین نهاده های کشاورزی  به خصوص کود کشاورزی اوره از مبادی مختلف ارسال میگردد:

مهندس همتی اعلام نمود:مقدار 1624 تن کود اوره  در تیر ماه سال جاری جهت ذخیره سازی سال زراعی پیش رو در انبار رشت تخلیه گردید.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/