اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

عبدالحسین ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از تامین و توزیع 1283 تن انواع کود پتاسه ، فسفاته و ازته در تیر ماه سال جاری در شهرستان زنجان خبر داد و افزود : کود های توزیع شده شامل کود های سوپر فسفات تریپل ، فسفات آمونیوم، سولفات پتاسیم ، کلرور پتاسیم پودری و اوره بوده است .

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/