اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

پیرو نامه مدیر کل پدافند غیر عامل استان خراسان شمالی نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در جلسه انجمن علمی پدافند غیرعامل استان که در سالن جلسات بانک ملی استان برگزار گردید شرکت و از مباحث مطرح شده توسط مدیر کل مربوطه  و اعضای انجمن علمی بهره برداری مطلوب صورت گرفت. در پایان جلسه نیز جلسه انتخابات اعضای انجمن برگزار گردید.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/