اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 72 هزار تن کودهای کشاورزی پرمصرف در سطح استان مازندران در 4 ماهه سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

از 72 هزار تن کود های کشاورزی تامین شده 65 هزار تن آن تا کنون در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22 شهرستان استان مازندران توزیع شده و 7 هزار تن مابقی آن در دست توزیع می باشد. وی اضافه کرد کودهای تامین  و توزیع شده در این مدت شامل کودهای ازته فسفاته و پتاسه بوده اند که توسط 270 کارگزار بخش های تعاونی روستایی،تعاونی تولید ، شرکت های خدمات مشاوره ای و کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان استان مازندران بر اساس سیستم هوشمند و توزیع نهاده های کشاورزی و صدور حواله الکترونیک توزیع شده اند

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/