اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای علیرضا قربانی گفت: بیش از 4 هزار تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در تیر ماه سال جاری توزیع شده است.

مهندس قربانی افزود: در تیر ماه 1401  مقدار 26 تن کود شیمیایی اوره و 10 تن سوپرفسفات تریپل به شهرستان شاهیندژ حمل و توسط کارگزاران توزیع گردید. ایشان گفت: کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان شاهیندژ، براساس سامانه پهنه بندی و حواله های الکترونیکی در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/