اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید واحدهای تولیدی کودهای غیرتکلیفی در حوزه البرز  خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود : به منظور نظارت بر روند تولید و توزیع کودهای غیرتکلیفی، بازدیدی توسط رئیس اداره فنی و تولیدی و رئیس حراست شرکت از کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان انجام و اسناد و مدارک تامین مواد اولیه بازبینی و توصیه های لازم در خصوص ثبت خرید و فروش کودهای مذکور در سامانه توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی ارائه گردید.

 

کلمات کلیدی : کود غیر یارانه ای
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/