اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح روز گذشته (10 مرداد 1401) سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی به همراه رییس اداره بازرگانی شرکت و رییس اداره فنی و تولیدی شرکت به شهرستان بشرویه سفر کردند.

در این سفر ضمن بازدید از انبار کارگزاران در جلسه ای مشترک با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و کارگزارن وضعیت کودی و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/