اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از نمونه برداری کود میکروبی فسفاته گرانوله خبر داد و افزود: به منظور کنترل کیفی کود میکروبی فسفاته ارسالی از واحد تولیدی محمد حسین محمدی به میزان 100 تن به انبار سازمانی استان  روز سه شنبه 11 مرداد ماه سال جاری نمونه برداری  از کود فوق انجام و برای آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد که پس از تاییدیه مرکز تحقیقات، توسط پیمانکار حمل به کلیه کارگزاران استان حمل و بارگیری خواهد شد.

 

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/