اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید عملیات تخلیه کود در انبارهای سازمانی استان خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود : به منظور نظارت بر عملیات ورود، تخلیه، صفافی و پارت چینی کود سوپر فسفات تریپل تولیدی شرکت کیمیاداران کویر یزد در انبارهای سازمانی استان، مورخ 1401/05/11 بازدیدی در معیت رئیس اداره فنی و تولیدی از انبارهای سازمانی انجام و توصیه های لازم مبنی بر رعایت استاندارهای انبارداری ارائه گردید.

 

کلمات کلیدی : تخلیه کود
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/