اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح امروز چهارشنبه (12 مرداد 1401) با حضور همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، حراست سازمان و نماینده شرکت نمونه برداری از 200 تن کود سوپر فسفات تریپل ارسالی از شرکت کیمیاداران کویر یزد انجام شد و به منظور بررسی و کنترل کیفی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/