اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

 دکتر علی محمدحسینی در جمع خبرنگاران بر تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز بهره برداران استان تهران در کشاورزی قراردادی خبر داد،

پس از ابلاغ دستورالعمل های مربوطه ، کشت قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافق بین خریدار و کشاورز شرایط تولید وبازاریابی و خرید محصول در زنجیره تولید مشخص می گردد، در کشاورزی قرادادی  امنیت شغلی برای بهره برداران بخش کشاورزی و اطمینان کاری برای بنگاههای فعال در زنجیره تولید فراهم و همزمان باعث توسعه کل زنجیره ارزش می گردد،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در ادامه افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با بسیج تمامی امکانات در کنار سیاست های سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه و تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان در چارچوب وظایف برای توسعه کشاورزی قراردادی گام برمی دارد،

محمدحسینی بیان کرد: از مهمترین مولفه های اقتصاد پویا در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش تولید در واحد سطح ، افزایش درآمد واشتغال است که استان تهران با داشتن کشاورزان خبره ، مراکز علمی و تحقیقاتی  واراضی حاصلخیز می تواند سهم به سزایی در اجرای دقیق و پایداری کشاورزی قراردادی  ایفا نماید،

محمدحسینی اظهار داشت: حل دغدغه مالی کشاورزان برای کاشت، داشت و برداشت محصول ، تحویل به موقع نهاده ها با استاندارد بالا به بهره برداران ، تولید محصول با کیفیت و کوتاه شدن دست واسطه ها در زمان عرضه محصول وکسر بدهی تولیدکنندگان در زمان تحویل محصول به طرف قرارداد از مزایای اجرای کشت قراردادی است ،

محمدحسنی در پایان افزود: با حمایت از تولید محصولات استراتزیک در بخش کشاورزی ، زمینه رشد وبالندگی کشور فراهم می شود چرا که اقتصادی کردن کشاورزی نقش اساسی در اشتغال و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز دارد وطی سالهای اخیر گامهای خوبی در در دانش بنیان کردن کشاورزان استان تهران برداشته شده است .

گفتنی است کشاورزی قرادادی امسال یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور است.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/