اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از شرکت در جلسه  استانی ستاد کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بالاخص طرح جهش تولید در دیمزارها خبر داد و افزود: فرایند انتخاب تولیدکنندگان برتر در سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه مورخ 11 مرداد ماه سال جاری در محل سالن جلسات مرکز آموزش کشاورزی شهید باکری استان برگزار گردید.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/