اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:

بازدید کارشناس ناظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اراضی پیمانکار تکثیر بذور برنج (آنام مادری) در منطقه گیله پرده سر، توابع رشت در روز سه شنبه مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ خبر داد.

وی بیان کرد:نظارت بر عملیات پاکسازی نهایی مزرعه تکثیر بذر برنج (آنام مادری) اقدام گردید


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/