اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

تاکنون 13 هزارتُن کود‌ کشاورزی پُرمصرف میان کشاورزان ایلام توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: چهار ماه نخست امسال ۷۲ هزارتن کود‌ کشاورزی پُرمصرف در استان تامین شده که از این میزان 13 هزارتُن میان کشاورزان متقاضی در  شهرستان های ایلام توزیع شده و بقیه در دست توزیع است.

آیت جمالی با بیان اینکه کود‌های تامین و توزیع شده در این مدت، شامل ازته فسفاته و پتاسه بوده است افزود: این کودها با همکاری 50 کارگزار بخش‌های تعاونی روستایی، تعاونی تولید، شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش میان کشاورزان ایلام بر اساس سامانه هوشمند توزیع نهاده‌های کشاورزی و نیز صدور حواله الکترونیک توزیع شد.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام توزیع تامین