اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید عملیات تخلیه کودهای ارسالی از مبادی به انبار سازمانی البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور نظارت بر ورود و روند عملیات تخلیه، صفافی و پارت چینی کودهای ارسالی از مبادی به انبارهای سازمانی البرز، بازدیدی در مورخ 1401/05/15 از انبارهای سازمانی و کودهای ورودی به انبار در ایام تعطیل انجام پذیرفت.

 

کلمات کلیدی : انبار سازمانی کود مبادی