اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی:

 

مدیر  امور ماشین ها و ادوات کشاورزی گفت: عملیات تخلیه یک دستگاه کیسه پرکن اتوماتیک غلات ارسالی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به شرکت خدمات حمایتی استان لرستان صورت گرفت.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/