اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 150 تن انواع کود شیمیایی شامل 125 تن کود شیمیایی ازته و 25 تن فسفاته از مبادی و انبار سازمانی شرکت به مقصد شهرستان تویسرکان، در تیر ماه سالجاری حمل و در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تامین شده برای شهرستان تویسرکان، بر اساس سامانه پهنه بندی و حواله های الکترونیکی  در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/