اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از توزیع کود شیمیایی پتاسه بین کارگزاران در چهار ماه نخست سال 1401 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ضمن اعلام این خبر افزود از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه معادل 101 تن کود شیمیایی پتاسه از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران استان توزیع گردید.