اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از توزیع انواع کود شیمیایی بین اتحادیه ها، کشت و صنعت ها و شرکت های تعاونی روستایی در چهار ماه ابتدای سال 1401 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان با اعلام این خبر افزود از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه معادل 37 هزار و 56 تن کود اوره ، مقدار 6 هزار و 739 تن کود فسفاته و مقدار 101 تن کود پتاسه، جمعاً به مقدار 43 هزار و 896 تن انواع کود شیمیایی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی در استان خوزستان توزیع گردید.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/