اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع 400 تن کود شیمیایی تولید داخل در دتیرماه سالجاری خبر داد.

عباس رسولی با اعلام این خبر افزود:

در تیر ماه سالجاری 400 تن کود شیمیایی تولید داخل که نیمی از این میزان کود شیمیایی فسفاته 13% گرانوله و نیم دیگر آن شامل سولفات پتاسیم پودری می باشد؛ 

که توسط شبکه عاملین توزیع متشکل از 53 کارگزاری و تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، جهت تأمین نیاز کشاورزان سطح استان توزیع گردید.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/