اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

استان یزد جهت برگزاری هر چه بهتر همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال آماده شدن می باشد. محمد حسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: با پیگیری های انجام گرفته در حال مکان یابی برای برگزاری همایش هستیم تا با بهترین و مناسبترین سالن قرارداد منعقد گردد. گفتنی است محمد حسن زارعیان شخصا به صورت مستقیم جهت بازدید از سالن های مختلف در استان یزد اقدام نموده است. 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/