اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد: در تیرماه سالجاری مقدار 425 تن انواع کود شیمیایی شامل 350 تن کود شیمیایی اوره و 75 تن کود شیمیایی فسفاته از مبادی و مبداء انبار مرکزی شرکت، به مقصد کارگزاران شهرستان ملایر استان همدان حمل و در انبار این کارگزاران تخلیه شده است تا بر اساس سامانه پهنه بندی و صدور حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/