اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از نمونه برداری از محموله 200 تنی کود سوپرفسفات تریپل تولیدات داخلی شرکت کیمیاداران کویر خبر داد.

مهندس مهدوی گفت:در اجرای هماهنگی های صورت گرفته از  محموله   200 تنی کودهای  شیمیایی سوپرفسفات تریپل از پارت 33  که در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی تخلیه شده ، با حضور نماینده شرکت مذکور و کارشناسان شرکت نمونه برداری  انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

 

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/