اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای علیرضا قربانی گفت: بیش از 4 هزار تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در تیر ماه سال جاری توزیع شده است.

ایشان افزود: در تیر ماه سال جاری 76 تن کود شیمیایی اوره و 10 تن  سولفات پتاسیم در بین کشاورزان شهرستان چهاربرج توزیع شده است. وی در ادامه بیان کرد کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع بخش خصوصی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان توزیع می شود.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/