اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صبح روز پنجشنبه مورخه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ مهندس حاتمیان در جلسه صدور حواله های الکترونیک مرتبط به توزیع کود کشت قراردادی در محل سازمان تعاون روستایی استان گیلان خبر داد.
 
وی اعلام کرد:در این جلسه با حضور ریاست سازمان تعاون روستایی استان گیلان و کارشناس کود معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و مسئول اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان به همراه مسئولین مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانهای رشت و آستانه اشرفیه و همچنین کارگزاران توزیع کننده نهاده های کشاورزی حضور داشتند
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/