اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:

صبح روز سه شنبه مورخه ۱۸ مرداد ماه رئیس اداره بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان به اتفاق کارشناس جهاد کشاورزی زراعت استان و نماینده محترم استانی ثبت و گواهی بذر از مزرعه تولید بذر جهت تعیین تکلیف مزرعه تکثیر رقم شیرودی در (منطقه آبکنار) شهرستان انزلی بازدید کردند

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/