اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

نمونه برداری از کود فسفاته 13 درصد تولیدی شرکت فرآیند کود و سم بافق انجام گرفت. محمد حسن زارعیان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد بیان کرد: این پارت در محل انبار کود این شرکت در یزد تخلیه گردیده بود که نمونه برداری از آن توسط کمیته نمونه برداری استان انجام گرفت.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/