اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات نباتی 

مهندس محمد رضا نجارنیارکی : در تیرماه سالجاری 138085تن کود اوره و دی آمونیوم فسفات توسط پتروشیمی های طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استانها توزیع و حمل شده است بدین ترتیب از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه 717526تن کود پتروشیمی ها درسطح استانها توزیع شده است .

 

کلمات کلیدی : کود
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/