اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

به مناسبت روز خبرنگار از تلاشگران عرصه آگاهی بخشی و روشنگری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اهداء لوح تقدیری تجلیل شد.


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/