اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان تهران ؛

 دکتر محمدحسینی از توزیع بیش از 1932 تن انواع کودهای شیمیایی در 4 ماهه اول سال جاری خبر داد،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به اهمیت تغذیه گیاهی در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی در سال جاری میزان 1932 تن انواع کودهای اوره ، فسفاته و پتاسه  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق شبکه کارگزاران بر اساس حواله الکترونیکی در بین کشاورزان توزیع شده است

محمدحسینی در ادامه افزود : با توجه به اهمیت کود برای تغذیه گیاه که موجب افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک می شود کشاورزان باید از بهترین زمان کوددهی به محصولات خود آگاه باشند و این شرکت آمادگی دارد بر اساس حواله الکترونیکی صادره از مدیریت های جهاد کشاورزی نسبت به تامین کود مورد نیاز تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.