اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان افزود:
در روز پنجشنبه مورخه ۲۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ مهندس پوستی کارشناس ناظر بذر از بازدید اراضی پیمانکار تکثیر بذر برنج هاشمی در منطقه دلیوندان شهرستان صومعه سرا استان گیلان خبر داد.
وی همچنان افزود:تا به امروز ۲.۵ هکتار از زمین های پیمانکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان برداشت شد.