اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از خشک نمودن شلتوک برداشت شده آنام مادری از اراضی پیمانکار تکثیر بذور برنج واقع در گیل پرده سر شهرستان سنگر خبر داد.
 
مهندس همتی افزود:جهت خشک نمودن شلتوک برنج پس از برداشت بذر ها توسط کمباین و انتقال آن به سفره های برزنتی در مجاورت هوا و سنجیدن رطوبت آن با دستگاه رطوبت سنج (کمتر از ۱۴ درصد) جهت انتقال به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان خبر داد.