اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از برگزاری نخستین نشست کمیسیون بانوان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خبرداد.

عباس رسولی اعلام کرد: صبح روز دوشنبه 24 مرداد نخستین نشست کمیسیون بانوان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به ریاست فاطمه قاسمی پور مشاور رئیس سازمان در امور زنان و با حضور نماینده بانوان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در این نشست در خصوص استفاده از ظرفیت های علمی و عملی بانوان سازمان با هدف ارتقاء نظام اداری در راستای افزایش تولید و بهره وری در بخش کشاورزی موضوعاتی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/