اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از حضور کارشناسان استان در  کارخانه تولید کودهای شیمیایی آذر کیمیا اکسید شهرستان میاندوآب خبر داد و افزود روز دوشنبه 24 مرداد ماه سال جاری از مراحل تولید کودهای شیمیایی کارخانه بازدید  به عمل آمد.

 

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/