اخبار

ب روابط عمومی

تامین و توزیع کود فسفاته استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تامین کود فسفاته در استان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای سال جاری تا آخر تیر ماه مقدار 1هزار355  تن و 500 کیلوگرم کود فسفاته به  ارزش ریالی 62/285/000/000 ریال توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این کود  از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان در سطح ده شهرستان توزیع شده است.

 

 

 

 

کلمات کلیدی : کود ایلام فسفاته