اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال و مدیر روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی بهمراه مدیر و معاون فنی شرکت خدمات حمایتی استان گیلان و کارشناسان استان از مزارع طرح آزمایشی کشت برنج استان در شهرستان بندر انزلی ، مباحث فنی مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت 


کلمات کلیدی : مزارع برنج
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/