اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ابراز کرد:

در راستای اجرای دستور وزیرمحترم جهادکشاورزی در خصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیک جهت تحویل کود های یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، در مرداد ماه سالجاری تعداد 6020 حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی صادر گردیده است.

وی افزود: منبع اطلاعاتی سامانه فوق، اطلاعات کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در سامانه پهنه بندی می باشد.