اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از برگزاری سومین همایش آموزشی و ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی در استان قزوین خبر داد.

صبح روز سه شنبه 15 شهریور ماه همایش آموزشی و ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی استان قزوین با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولید کنندگان داخلی در جهت طرح خودکفایی کود های شیمیایی و آشنایی کار گزاران و کشاورزان نمونه استانی با این شرکت ها و با مشارکت نمایندگان 19 شرکت تولید کننده انواع کود شیمیایی و با حضور معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، کارگزاران و کشاورزان پیشرو برگزار گردید.