به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازمقدار فروش  و توزیع کود در سال 1401 استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای سال جاری تا اول شهریور ماه  مقدار 18 هزار و 378 تن  انواع کود کشاورزی از نوع کود اوره و کود فسفات13% , سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل بین کارگزاران 10 شهرستان استان ایلام توزیع شده است.

وی اضافه کرد کودهای توزیع شده به  ارزش ریالی 470,299,539,520  بوده است.

جمالی گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون میزان توزیع کودهای ازته یا اوره ۲۱ درصد،  فسفاته ۲۲۵ درصد و پتاسه ۲۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: به دلیل افزایش قیمت کود میزان مصرف در سنوات گذشته پایین بوده اما این مهم در سال جاری نسبت به سال 1400  افزایش یافته است.

 

اخبار برگزیده