اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا اول شهریور ماه  1 هزارو 234 تن کود بین کشاورزان شهرستان دره شهر توزیع‌شده است.

آیت جمالی اظهار داشت: از این مقدار کود توزیعی 1هزار و 187 تن کود اوره , 47 تن ونیم کود سوپرفسفات تریپل  و37 تن ونیم  کود از نوع فسفات 13% بوده است.

وی بیان کرد: پایش و نظارت بر 7 کارگزار فعال طرف قرارداد بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، نظارت مستمر به‌منظور شناسایی و معرفی فروشندگان کود یارانه دار خارج از شبکه به مراجع ذیربط از جمله کارهای صورت گرفته در 6 ماه گذشته شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام است.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از حذف کامل حواله توزیع کود فیزیکی و انجام عملیات صدور حواله به‌صورت الکترونیکی در استان ایلام  خبر داد و گفت: آموزش مراکز خدمات و کارگزاران جهت استفاده از سامانه صدور حواله الکترونیکی و آموزش کارشناسان شرکت جهت دانش‌افزایی و بهره‌گیری از اطلاعات روز از دیگر کارهای صورت گرفته در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام دره شهر توزیع خبر