اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه کشاورزان استان پس از برداشت برنج بیکار ننشستند و شالیزارها را برای محصول راتون (برداشت دوباره برنج) و دیگر محصولات کشاورزی در قالب کشت دوم،زمین را سبز نگه می دارند.

وی افزود:طی چند روز گذشته پس از بارندگی و جاری شدن آب در بسیاری از شهرستان های استان کارشناس شرکت از کودهای شیمیایی که تامین کننده عناصر مورد نیاز جهت کشت دوم میباشد نکاتی را ارائه نموند.

مهندس حاتمیان با بیان اینکه به جهت رونق تولید محصولات کشاورزی از کودهای شیمیایی ازته و پتاسه که منسب ترین تامین کننده عناصر مورد نیاز جهت تغذیه گیاه برای کشت دوم  میباشد خبر داد.